Dünyamız nüfusunun yaklaşık dörtte birinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir dönemde gıda israfının önlenmesi ve insanoğlunun bu konuda bilinçlendirilmesi adına yapılan bütün çalışmalar ve çabalar ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Hatta gıda ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla binlerce insan ülkelerini terk etmekte ve mülteci konumuna düşmektedir. Dünyamızda yaşanan iklim değişikliği, tarımsal üretimde değişime; tarımsal üretimdeki değişimde gıda üretiminde değişime neden olmuştur. İnsanoğlunun ihtiyaç ve istekleri her zaman sonsuzluk derecesinde sınırsız olmuş fakat buna karşılık kullanılacak kaynaklar ise kıt olmuştur ve bu kıtlık her dönemde daha da artmaktadır.

Temennimiz; insanların en kolay şekilde gıdaya ulaşımının sağlanması, açlıktan kaynaklanan ölümlerin azalması ve gıda için göçün durmasıdır.

En büyük çabamız; yalnız tüketimde değil, üretim girdilerinde de israfı önlemek, üretimde verimliliği arttırmak, insana saygının bir göstergesi olarak gördüğümüz kaliteli üretimi sağlamak olacaktır.

Kendi yemediğin, içmediğin ve beğenmediğin hiçbir şeyi üretme” felsefesini benimseyen bizler “Dünya Gıda Günü” nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Saygılarımızla